Școala Altfel

Primar:   CP ACP BCP CI AI BI CI DII AII BII CII D STEPIII AIII BIII CIII DIV AIV B.

Gimnaziu: V AV BV CVI AVI BVI CVI DVI EVII AVII BVII CVII DVIII AVIII BVIII CVIII D.